Reklama

NOVINA (NOV): Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta - raport 14

Zarząd Baby S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał żądanie akcjonariusza, działającego na podstawie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku obrad przedmiotowego Walnego Zgromadzenia określonych spraw:

1) uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2012 r.,

2) uchylenie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2012 r.,

Reklama

3) uchylenie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2012 r.;

4) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki o kwotę nie mniejszą niż 118.755 zł (sto osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych);

5) podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji na okaziciela w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu Spółki o kwotę nie mniejszą niż 202.206 zł (dwieście dwa tysiące dwieście sześć złotych);

6) podjęcie uchwały ws. ubiegania się o wprowadzenie akcji nowej emisji oraz akcji na okaziciela serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz ich dematerializacji.


W uzasadnieniu żądania akcjonariusz wskazał, co następuje:


"W uzasadnieniu powyższego, działając w imieniu Goldwyn Limited wskazuję, iż zmiana parametrów emisji akcji serii D i E wynika z intencji Goldwyn Limited zwiększenia zaangażowania w kapitale zakładowym Baby S.A., gwarantującej zapewnienie stabilności akcjonariatu i pełne powodzenie emisji akcji serii D i E. Goldwyn Limited deklaruje (1) pełne objęcie emisji w ofercie prywatnej kierowanej do Goldwyn Limited, (2) złożenie zapisu na maksymalną liczbę akcji serii E w wykonaniu prawa poboru, jaka będzie przysługiwać Goldwyn Limited na dzień ustalenia prawa poboru tych akcji oraz (3) gwarantuje objęcie wszystkich pozostałych akcji serii E, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy w zapisach podstawowych jak i dodatkowych. Łączna wartość zadeklarowanego zaangażowania w akcje nowej emisji Baby S.A. przez Goldwyn Limited wynosi 15.406.128,00 zł (piętnaście milionów czterysta sześć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych). Zmiana parametrów emisji uzasadniona jest także dążeniem do ograniczenia kosztów emisji oraz zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym czasie. Zmiana parametrów emisji serii E zakłada, iż każda 1 (jedna) dotychczasowa akcja Spółki uprawniać będzie do objęcia 48 (czterdziestu ośmiu) akcji serii E. Identyczny stosunek zawierać powinna oferta objęcia akcji serii D, skierowana do Goldwyn Limited (tzn. jedna akcja serii A powinna uprawniać do objęcia jednej akcji serii D). Cena emisyjna akcji D jak i E powinna być równa cenie nominalnej, tj. 10 gr za akcję.".


Zarząd Baby S.A. wskazuje, iż zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych przedmiotowe Walne Zgromadzenie zostanie zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Emitenta.


Podstawa prawna:§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Śnieć - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »