Reklama

GENRG (GNG): Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia - raport 12

Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2018 oraz EBI nr 10/2018 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ( "ZWZ") na dzień 28 czerwca 2018 roku informuje, że stosownie do informacji zawartej w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ oraz na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w dniu 6 czerwca 2018 r. wpłynęło do Spółki żądanie od uprawnionego akcjonariusza do umieszczenia w porządku obrad ZWZ punktu dotyczącego powzięcia uchwał :

Reklama

(i) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowych emisji serii E oraz wprowadzenia ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

(ii) w przedmiocie zmiany statutu Spółki w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego

Zgodnie ze złożonym żądaniem zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GENERGY zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku, o godz. 14.00 w Warszawie przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -

3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. --------

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -

5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. --

6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. ------------------

7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2017. ---------------------------

8. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy 2017. ----------------------------------------------

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. ------------------------

11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji ,ustalenia ceny emisyjnej, ustalenia dnia prawa poboru i zmian w Statucie Spółki, a także w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie ich na tym rynku.----

12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowych emisji serii E oraz wprowadzenia ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.---------------------------------------

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki. --

14. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji; ----------------------------------------------------

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej------------------------------------------------------------------------

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -------------


W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje jako załącznik do raportu projekty uchwał NWZ uzupełnione o projekty uchwał zgłoszone przez w/w akcjonariusza wraz z opinią Zarządu Spółki co do treści uchwały zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.4, § 6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnectOsoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Bujak - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »