Reklama

(ARRINERA AUTOMOTIVE): ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA ZWOŁANIA WZ - raport 17

Zarząd ARRINERA S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 6 października 2016 roku otrzymał żądanie akcjonariusza działającego na podstawie art. 400 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku obrad określonych spraw.


ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie, będącej akcjonariuszem spółki ARRINERA, reprezentującym ponad 70 % kapitału zakładowego ARRINERA, na podstawie art. 400 par. 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz par. 26 ust. 2 statutu ARRINERA, żąda zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARRINERA – w proponowanym terminie 2 listopada 2016 r. - z następującym porządkiem obrad:

Reklama


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H w drodze oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect);

b. upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;

c. poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.

6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.


Projektowane zmiany statutu ARRINERA:


Dotychczasowe brzmienie par. 3 ust. 1 Statutu:


1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.100.000 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych) i dzieli się na:

a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0.50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

b) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0.50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 2.000.000 o wartości nominalnej 0.50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

f) 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0.50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.


Proponuje się zmienić następująco:


1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.100.000,50 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych i 50/100) oraz nie więcej niż 2.600.000,00 zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych i 00/100) i dzieli się na:

a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0.50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

b) 400.00 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0.50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 2.000.000 o wartości nominalnej 0.50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

f) 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0.50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;

g) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0.50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.


Zarząd Emitenta wskazuje, że zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Emitenta. Zarząd podął niezwłocznie czynności, zmierzające do zwołania walnego zgromadzenia zgodnie z żądaniem akcjonariusza.


Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Tomkiewicz - Prezes Zarządu
Piotr Gniadek - Wicepreze Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »