Reklama

GRODNO (GRN): Zakończenie emisji akcji serii D

Zarząd Grodno S.A. („Spółka”), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D emitowanych na podstawie podjętej przez Zarząd Spółki w dniu 23 kwietnia 2015 r. Uchwały nr 1/04/2015 r., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Reklama


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło z chwilą podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały o emisji akcji serii D, tj. w dniu 23 kwietnia 2015 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło wraz ze złożeniem przez Zarząd Spółki w trybie aktu notarialnego Oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, tj. w dniu 6 maja 2015 r.


2. Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów oraz zawarcia umów objęcia akcji serii D, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 10 i nie więcej niż 1.200.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.


4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez redukcji.


5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 1.200.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D


6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 4,00 PLN za jedną akcję.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Zapis na akcje serii D złożyło 5 inwestorów.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Umowy objęcia akcji serii D zostały zawarte z 5 inwestorami.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji, zostanie przedstawiona i przekazana do publicznej wiadomości w osobnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania i przeprowadzenia subskrypcji.


11. Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

j.w.


Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Jurczak - Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny

Dowiedz się więcej na temat: serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »