Reklama

FEMTECH (FEM): Zakończenie subskrypcji - raport 66/2021

Zarząd spółki pod firmą Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Emitent” lub „Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym tj. 30 września 2021 roku zakończył subskrypcję akcji serii E wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 września 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (dalej „Uchwała”). Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Reklama


1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Data rozpoczęcia subskrypcji: 20 września 2021 roku – podjęcie uchwały NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Data zakończenia subskrypcji: 30 września 2021 roku – zawarcie ostatniej umowy objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej


2) Data przydziału akcji: Nie dotyczy. Objęcie akcji serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku czym nie dokonywano przydziału.


3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (dziesięć groszy) każda akcja.


4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: Nie dotyczy.


5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach przeprowadzonej subskrypcji doszło do objęcia 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.


6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane: Akcje serii E były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.


6a) Informacje o sposobie opłacenia objętych akcji: Akcje serii E zostaną w całości opłacone wkładem pieniężnym.


7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Oferty objęcia akcji na okaziciela serii E zostały przyjęta przez dwie osoby prawne, do których oferta była kierowana.


8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji

w poszczególnych transzach: Objęcie akcji serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji. W ramach subskrypcji akcje serii E zostały objęte prze dwie osoby prawne.


8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Podmioty, które objęły akcje serii E nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji,

w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): W emisji akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci.


10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, który obejmuje koszt aktu notarialnego: 1.230,00 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych), podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 2.492,00 zł (dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote);

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł;

d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: 0,00 zł.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu” Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Olejarz - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »