Reklama

ROBINSON (RBS): Zakończenie subskrypcji akcji na okaziciela serii C i D spółki ROBINSON EUROPE S.A.

Zarząd ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje o zakończeniu subskrypcji akcji na okaziciela serii C i D spółki ROBINSON EUROPE S.A.

Reklama


W związku z zakończeniem subskrypcji Akcji zwykłych na okaziciela serii C i D, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmian w statucie Spółki oraz Oświadczenia Zarządu Emitenta z dnia 13 marca 2012 r. o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki, podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje:


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji serii C i D miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 20 grudnia 2011 r. tj. rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w chwili podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwały o emisji akcji serii C i D. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 13 marca 2012 r. wraz ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki.


2. Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii C i D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych, tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje serii C zostały objęte na podstawie umowy objęcia akcji zawartej w dniu 30 grudnia 2011 r., natomiast akcje serii D zostały objęte na podstawie umów objęcia akcji, zawieranych w dniach 12, 17, 20, 24, 27 stycznia, 13, 27 lutego oraz 1 marca 2012 r.


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Subskrypcja prywatna obejmowała 112.842 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja oraz nie mniej niż 50.000 i nie więcej niż 300.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.


4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.


5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 112.842 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja oraz 144.300 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.


6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii C i D zostały objęte po cenie emisyjnej 5,50 zł za jedną akcję.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w

poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji prywatnej Zarząd zaoferował objęcie akcji serii C jednemu inwestorowi, natomiast w ramach subskrypcji prywatnej Zarząd zaoferował objęcie akcji serii D dwudziestu pięciu podmiotom.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej

subskrypcji.

W związku z faktem, iż emisja akcji serii C i D została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej, na mocy zawartych umów objęcia akcji, akcje serii C zostały objęte przez jeden podmiot, natomiast akcje serii D zostały objęte przez dwudziestu pięciu inwestorów.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które

objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub

sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego,

w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Akcje serii C i D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję tych akcji.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze

wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty

przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla

każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu

informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z

metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w

sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii C i D wyniosły 49 682,50 zł. przy czym w podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 10 000,00zł ,

b) wynagrodzenia subemitentów - 39 682,50 zł,

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem doradztwa - 0,00 zł

d) promocji oferty - 0,00 zł.


Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii C i D to kwota 1 414 281,00 zł. W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostaje pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej.


Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii C i D i wprowadzenia ich do obrotu pomniejszą kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej, zaś pozostała ich część zostanie wliczona w koszty finansowe.Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect "

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Busz - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Europo!" | Akcji

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »