Reklama

REMORSOL (RSP): Zakończenie subskrypcji akcji na okaziciela serii C spółki AGROTUR S.A. - raport 23

Zarząd AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej informuje o zakończeniu subskrypcji akcji na okaziciela serii C spółki AGROTOUR S.A.

Reklama

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGROTOUR S.A. z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału o kwotę 1 300 000,00 zł poprzez emisję 1 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja oraz zmiany Statutu Spółki, podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji serii C miała charakter subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 20 kwietnia 2016 r. tj. w dniu następnym po podjęciu uchwały przez w sprawie podwyższenia kapitału o kwotę 1 300 000,00 zł poprzez emisję 1 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja oraz zmiany Statutu Spółki. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 19 października 2016 r.

2. Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii C następowało w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 1 300 000 (milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000001 do 1 300 000 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 1 300 000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii C zostały objęte po cenie emisyjnej 1,50 zł za jedną akcję.

7. Opisu sposobu pokrycia akcji:

Akcje zostały objęte na podstawie wzajemnych potrąceń wierzytelności.

8. Liczba osób, które złożyły zapis na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

W ramach subskrypcji prywatnej Zarząd zaoferował objęcie akcji serii C jednemu podmiotowi prawnemu.

9. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

W ramach subskrypcji prywatnej, na mocy zawartej umowy objęcia akcji, akcje serii C zostały objęte przez jednego inwestora.

10. Nazwy (firm) subemitentów, którzy objęli instrumenty w ramach wykonania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczna ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisji lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzeni za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy submisji, nabytej przez subemitenta:

Akcje serii C nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisje akcji.

11. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii C wyniosły: 10 560,00 zł, przy czym w podziale na koszty:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 10 560,00 zł

b) wynagrodzenie subemitentów – 0,00 zł

c) promocja oferty – 0,00 zł


Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Gabrys - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »