Reklama

LSTECHHOM (LSH): Zakończenie subskrypcji akcji na okaziciela serii E - raport 4

Zarząd LS Tech-Homes SA ("Spółka") informuje, że w dniu 18 lutego 2013 r. złożył oświadczenie, w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 1562/2013, Kancelaria Notarialna notariuszy Dariusza Wojciecha Rzadkowskiego, Jarosława Stejskala i Tomasza Janika w Bielsku-Białej), o dookreśleniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E.

Reklama

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (por. raport bieżący nr 16/2012 z 16.11.2012 r.) oraz powołanego wyżej oświadczenia Zarządu Spółki z dnia 18 lutego 2013 r. o dookreśleniu podwyższenia kapitału zakładowego, podaje się do publicznej wiadomości co następuje:


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji serii E miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów (stosownie do postanowień art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały o emisji akcji serii E tj. 15 listopada 2012 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 18 lutego 2013 r. wraz ze złożeniem oświadczenia Zarządu o dookreśleniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.


2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Ponieważ objęcie akcji serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 i nast. Kodeksu spółek handlowych, w związku z tym nie ma możliwości wskazania daty przydziału instrumentów finansowych.


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 1 600 000 i nie więcej niż 3 300 000 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł każda.


4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez jakiejkolwiek redukcji.


5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł każda.


6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii E zostały objęte po cenie emisyjnej 1,25 zł (jeden złoty dwadzieścia pięć groszy) za jedną akcję.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji prywatnej Spółka zaoferowała 5 (pięciu) osobom objęcie akcji serii E.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Ponieważ emisja akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej, na mocy zawartych umów objęcia akcji, akcje serii E zostały objęte przez 5 (pięć) podmiotów (osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych).


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

W emisji akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci. Nie zawarto żadnej umowy o submisję.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty; wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich; sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Łączne koszty emisji akcji serii E wyniosły 13 571,00 zł. W podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - koszt nie wystąpił (0,00 zł),

b) wynagrodzenia subemitentów - koszt nie wystąpił (0,00 zł),

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem doradztwa - koszt nie wystąpił (0,00 zł),

d) promocji oferty - koszt nie wystąpił (0,00 zł)

e) pozostałe koszty emisji (opłaty notarialne, podatek): 13 571,00 zł.


Z emisji akcji serii E Spółka pozyskała kwotę 3 125 000,00 zł (trzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych). W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostaje pomniejszona o wyspecyfikowaną w pkt. 10 powyżej kwotę kosztów emisji.

Koszty emisji akcji zmniejszają wysokość kapitału zapasowego wynikającego z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji ("agio").


Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 w zw. z § 6 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect "

Osoby reprezentujące spółkę:
Leszek Biernacki - Wiceprezes Zarządu
Ewa Matla - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: 18+ | R. | +18

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »