LSTECHHOM (LSH): Zakończenie subskrypcji akcji na okaziciela serii I - raport 42

Zarząd LS Tech-Homes SA („Spółka”) informuje, że w dniu 17 listopada 2015 r., w związku z wypełnieniem wszystkich warunków Uchwały Zarządu Spółki z dnia 03 listopada 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (por. raport bieżący nr 38/2015), w tym podpisaniem umowy objęcia akcji oraz dokonaniem wpłaty, zakończona została subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii I.

W związku z powyższym podaje się do publicznej wiadomości co następuje:


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Reklama

Subskrypcja akcji serii I miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów (stosownie do postanowień art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały o emisji akcji serii I tj. 03 listopada 2015 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 17 listopada 2015 r.


2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Ponieważ objęcie akcji serii I nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 i nast. Kodeksu spółek handlowych, w związku z tym nie ma możliwości wskazania daty przydziału instrumentów finansowych.


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 4 227 642 akcje na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,50 zł każda.


4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez jakiejkolwiek redukcji.


5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 4 227 642 (cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwie) akcje na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,50 zł każda.


6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii I zostały objęte po cenie emisyjnej 1,23 zł (jeden złoty dwadzieścia trzy grosze) za jedną akcję.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji prywatnej Spółka zaoferowała 1 (jednej) osobie objęcie akcji serii I.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji prywatnej, na mocy zawartej umowy objęcia akcji, akcje serii I zostały objęte przez 1 (jedną) krajową osobę prawną.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

W emisji akcji serii I nie uczestniczyli subemitenci. Nie zawarto żadnej umowy o subemisję.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty; wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich; sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Łączne koszty emisji akcji serii I wyniosły 12 737,00 zł. W podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – koszt nie wystąpił (0,00 zł),

b) wynagrodzenia subemitentów – koszt nie wystąpił (0,00 zł),

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem doradztwa – koszt nie wystąpił (0,00 zł),

d) promocji oferty – koszt nie wystąpił (0,00 zł)

e) pozostałe koszty emisji (opłaty notarialne, podatek): 12 737,00 zł.


Koszty emisji akcji zmniejszają wysokość kapitału zapasowego wynikającego z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji („agio”).Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect ”Osoby reprezentujące spółkę:
Anna Roessler - Pełnomocnik Spółki (pełnomocnictwo notarialne z dnia 05 listopada 2015 r. Rep. A nr 19157/2015)

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »