Reklama

LSTECHHOM (LSH): Zakończenie subskrypcji akcji na okaziciela serii J - raport 2

Zarząd LS Tech-Homes SA („Spółka”) informuje, że zakończona została subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Reklama

W związku z powyższym podaje się do publicznej wiadomości co następuje:


1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 8 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy tj. 29 lutego 2016 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w związku z objęciem wszystkich możliwych do objęcia akcji przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych zgodnie z uchwałą nr 7 wskazanego wyżej NWZ tj. 29 grudnia 2017 r.


2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

Ponieważ objęcie akcji serii J nastąpiło w drodze realizacji uprawnień wynikających z posiadania przez osoby uprawnione warrantów subskrypcyjnych, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 i nast. Kodeksu spółek handlowych. W związku z tym nie ma możliwości wskazania daty przydziału instrumentów finansowych.


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 1 633 644 akcje na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,50 zł każda.


4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy.

Emisja akcji powiązana z uprzednią emisją warrantów subskrypcyjnych nie podlega jakiejkolwiek redukcji.


5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 1 633 644 (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery) akcje na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,50 zł każda.


6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii J zostały objęte po cenie emisyjnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.


6a) Opis sposobu pokrycia akcji:

Akcje serii J zostały objęte za gotówkę.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy.

W ramach subskrypcji prywatnej uprawnieni do objęcia akcji serii J byli wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych (imiennie wskazani w uchwale NWZ dwaj członkowie Zarządu Spółki lub osoby, które stały się takimi posiadaczami w drodze zawarcia stosownej umowy cywilnoprawnej z posiadaczem pierwotnym).


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy.

Nie miało miejsca przydzielanie akcji. W ramach subskrypcji prywatnej akcje serii J zostały objęte przez 2 (dwie) osoby (jedną krajową osobę fizyczną oraz jedną krajową osobę prawną).


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

W emisji akcji serii J nie uczestniczyli subemitenci. Nie zawarto żadnej umowy o subemisję.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty; wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich; sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Łączne koszty emisji akcji serii J wyniosły 7 623,20 zł. W podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – koszt nie wystąpił (0,00 zł),

b) wynagrodzenia subemitentów – koszt nie wystąpił (0,00 zł),

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem doradztwa – koszt nie wystąpił (0,00 zł),

d) promocji oferty – koszt nie wystąpił (0,00 zł)

e) pozostałe koszty emisji (opłaty notarialne, ogłoszenie w MSiG, podatek): 7 623,20 zł.


Koszty emisji akcji serii J zostały ujęte w wyniku bieżącym Spółki (wynik roku 2017).


Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect ”

Osoby reprezentujące spółkę:
Leszek Biernacki - Prokurent samoistny

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »