Reklama

MAXIMUS (MAX): ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI AKCJI SERII B

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii B, emitowanych na podstawie uchwały numer 2/2010 z dnia 21 października 2010 roku Zarząd MAXIMUS S.A., podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Reklama


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 21 października 2010 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 25 października 2010 r.


2. Data przydziału akcji:

25.10.2010r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją.

Subskrypcja prywatna obejmowała 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji serii B na okaziciela o numerach od 0000001 do 3750000 o wartości nominalnej 0,10zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.


4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 3.750.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B.


6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii B zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) za jedną akcję.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii B zostały zaoferowane przez Zarząd pięciu osobom fizycznym w trybie subskrypcji prywatnej, z którymi zostały zawarte umowy objęcia akcji.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

Umowy objęcia akcji serii B zostały zawarte z 5 inwestorami w terminie 21-25 październik 2010r.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Akcje serii B nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii B to sumarycznie ok. 10.547,00 zł w podziale na następujące koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 4.547,00 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów - 0 zł (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy),

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 6.000,00 zł,

d) promocji oferty - 0,- zł.

Emitent poniesie jeszcze dodatkowe koszty związane z wprowadzenie akcji Serii B do obrotu w alternatywnym systemie na rynku "NewConnect". Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii B tj. kwota 1.125.000,00 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych). W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostanie pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej .

Rozliczenie szacunkowych kosztów emisji akcji serii B w księgach rachunkowych odbędzie się poprzez ich ujęcie w całości w koszty finansowe.

Koszty te zostaną uwzględnione w sprawozdaniu finansowym w pozycji kosztów finansowych w czwartym kwartale 2010 roku.

Podstawa prawna raportu: 4 ust. 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Lorek - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | uchwały | instrumenty | serie | seria | zarobki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »