Reklama

PREMETINV (PMI): Zakończenie subskrypcji akcji serii B - raport 1

Zarząd Legal Stream S.A., w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji serii B Emitenta, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 sierpnia 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na alternatywnym rynku akcji, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Reklama

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. (art. 431 §2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (DZ. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)).

Subskrypcja odbyła się w dniu 05.08.2011 r.

2. Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii B nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych, tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją

Subskrypcja prywatna obejmowała 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

6. Cena, po jakiej akcje były nabywane (obejmowane):

Akcje serii B były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach

Zapisy na akcje serii B złożyły 2 podmioty.

W celu zapewnienia płynności akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu akcjonariusz Emitenta, tj. Morin Limited, zobowiązał się do sprzedaży akcji Emitenta reprezentujących do 25% kapitału zakładowego Emitenta w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zarejestrowaniu ich w rejestrze przedsiębiorców. Akcje serii B zostały zarejestrowane w dniu 13 października 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z przytoczoną powyżej deklaracją w dniu 18 października 2011 roku zostało dokonane rozproszenie akcji Emitenta. W ramach przeprowadzanego rozproszenia, akcjonariusz Morin Limited sprzedał 1.025.000 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 sierpnia 2011 r., stanowiących 10,25% udziału w kapitale zakładowym Emitenta dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Cena sprzedaży wyniosła 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy). Propozycja nabycia akcji Emitenta została skierowana do 10 podmiotów i została przez nich przyjęta.

8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

Umowy objęcia akcji serii B zostały zawarte z 2 podmiotami.

W celu zapewnienia płynności akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu akcjonariusz Emitenta, tj. Morin Limited, zobowiązał się do sprzedaży akcji Emitenta reprezentujących do 25% kapitału zakładowego Emitenta w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zarejestrowaniu ich w rejestrze przedsiębiorców. Akcje serii B zostały zarejestrowane w dniu 13 października 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z przytoczoną powyżej deklaracją w dniu 18 października 2011 roku zostało dokonane rozproszenie akcji Emitenta. W ramach przeprowadzanego rozproszenia, akcjonariusz Morin Limited sprzedał 1.025.000 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 sierpnia 2011 r., stanowiących 10,25% udziału w kapitale zakładowym Emitenta dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Cena sprzedaży wyniosła 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy). Propozycja nabycia akcji Emitenta została skierowana do 10 podmiotów i została przez nich przyjęta.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostkową akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta.

Akcje serii B nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów

Łączne koszty związane z emisją oraz z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu akcji serii B wyniosły 51.435,00 zł (Pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych), przy czym w podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 10.845,00 zł (dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych),

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, - 0,00 zł (zero złotych),

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 36.900,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych),

d) promocji oferty - 3.690,00 zł (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych).


W księgach rachunkowych koszty zostały ujęte bezpośrednio w kosztach bieżącej działalności.


Podstawa prawna:

§4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Nowaczewski - Prezes Zarządu

GPW
Dowiedz się więcej na temat: uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »