Reklama

AERFINANC (AER): Zakończenie subskrypcji akcji serii B

Rada Administracyjna Hydropress SE (‘Emitent’) informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej akcji zwykłych imiennych serii B Emitenta, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Hydopress SE z dnia 13 grudnia 2017, która dotyczyła zmiany Uchwały nr 16 Zwyczajnego Zgromadzenia spółki z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję serii B w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Reklama


1) Data rozpoczęcia subskrypcji:


Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata. Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 13 grudnia 2017 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 20 grudnia 2017 roku.


2) Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii B nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie ofert przez Emitenta i ich przyjęcie przez oznaczonego adresata oraz zawarcia umowy objęcia akcj serii B, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek Handlowych


3) Liczba akcji objętychsubskrypcją:


Subskrypcja prywatna obejmowała 8 882 937 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,06 EUR każda akcja


4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:


Redukcja nie wystąpiła


5) Liczba akcji serii B, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 8 882 937 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,06 EUR każda akcja


6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:


Akcje serii B w liczbie 8 882 937 były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,06 EUR / 0,26 zł za jedną akcję


6a) Opis sposoby pokrycia akcji:

Wszystkie akcje serii B zostały objęte za wkład niepieniężny w postaci 6 470 udziałów w spółce Cleanprofit sp. z o.o. o łącznej wartości 2 306 880, potwierdzonej przez biegłego rewidenta tj Teresę Wylęgała wpisanego na listę biegłych rewidentów pod numerem 4489 w opinii z dnia 14.11.2017 roku


7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach


Oferty objęcia akcje serii B zostały skierowane do 4 podmiotów. Wszyscy oferenci przystąpili do oferty.


8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:


Ponieważ emisja akcji serii B została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji akcji serii B zawarto 4 umowy objęcia akcji serii B9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:


Akcje serii B nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zwarta żadna umowa o subemisję.


10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii B wynoszą 35 131 zł, w tym:


- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł.

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,

- koszty promocji oferty: 0,00 zł,

- inne koszty, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego: 35 131 zł.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowychPodstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Herodecki - CEO

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »