Reklama

TELEMEDPL (TMP): Zakończenie subskrypcji akcji serii C - raport 5

Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Spółka", "Emitent"), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 14 lutego 2018 r., w sprawie podwyższeniu kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy , podaje do publicznej wiadomości następujące dane:

Reklama

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Rozpoczęcie nastąpiło w dniu 14 lutego 2018 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 6 marca 2018 r.

2. Data przydziału instrumentów finansowych

Z uwagi na fakt, iż akcje serii C zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Subskrypcja obejmowała 881.646 (osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji

serii C.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy

Nie dotyczy.

5. Liczba instrumentów, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

Z uwagi na fakt, iż akcje serii C zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 881.646 (osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć ) akcji serii C.

6. Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane

Akcje serii C obejmowane były po cenie emisyjnej równej 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda.

6a) Opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne)

Akcje serii C zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 1.410.633,60 zł (jeden milion czterysta dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote i sześćdziesiąt groszy) wpłaconym na rachunek bankowy Spółki.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją

Akcje serii C zostały zaoferowane przez Zarząd Spółki w trybie subskrypcji prywatnej jednej spółce.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji

Umowa objęcia akcji serii C została zawarta z jedną spółką.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

Nie dotyczy.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów

Łączne koszty emisji akcji serii C wyniosły 15.000,00 złotych, w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty — 0,00 złotych,

b) wynagrodzenia subemitentów — 0,00 złotych,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 15.000,00 złotych,

d) promocji oferty: 0,00 złotych.

Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki: koszty związane z emisja akcji serii C zmniejszą kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną emisji akcji a ich wartością nominalną.§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Szymon Bula - Prezes Zarządu
Łukasz Bula - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »