Reklama

(NOVINA): Zakończenie subskrypcji akcji serii C

Zarząd Novina S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 z dnia 3 października 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji zamkniętej, tj. zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (art. 431 §2 pkt. 2 k.s.h.):

Reklama


1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:


Data rozpoczęcia subskrypcji: 15 października 2018 roku,

Data zakończenia subskrypcji: 5 listopada 2018 roku.


2) Data przydziału akcji:


19 listopada 2018 roku - przydział akcji, na które złożono zapisy w wykonaniu prawa poboru (zapisy podstawowe) i zapisy dodatkowe


20 listopada 2018 roku - przydział akcji dokonany przez Zarząd Emitenta w ramach uprawnienia wynikającego z przepisu art. 436 §4 k.s.h.


3) Liczba akcji objętych subskrypcją:


Nie więcej niż 7.110.672 (siedem milionów sto dziesięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa)akcji zwykłych na okaziciela serii C.


4) Liczba akcji serii C objętych subskrypcją w poszczególnych transzach:


1/ Liczba akcji objętych na podstawie zapisów podstawowych: 553.729 (pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć),

2/ Liczba akcji objętych na podstawie zapisów dodatkowych: 288.139 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści dziewięć),

3/ Liczba akcji objętych na podstawie zapisów w ramach zaproszenia Zarządu (wobec akcji nieobjętych w trakcie wykonania praw poboru, tj. w ramach zapisu podstawowego i zapisu dodatkowego): 6.268.804 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset cztery).


Suma objętych akcji serii C: 7.110.672 (siedem milionów sto dziesięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa)akcji zwykłych na okaziciela serii C


Poziom objęcia emisji akcji serii C: 100 proc. (sto procent)


5) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:


Redukcja nie wystąpiła.


6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:


0,12 zł (dwanaście groszy).


7) Sposób opłacenia objętych akcji:


Akcje serii C zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.


8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:


- 48 osoby w transzy zapisów podstawowych,

- 11 osób w transzy zapisu dodatkowego,

- 2 osoby w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.


Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie otrzymał od wszystkich uczestników ostatecznych list osób, które objęły akcje w wyniku zapisów podstawowych jak i dodatkowych. W związku z powyższym przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.


9) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:


- 48 osoby w transzy zapisów podstawowych,

- 11 osób w transzy zapisu dodatkowego,

- 2 osoby w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.


Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie otrzymał od wszystkich uczestników ostatecznych list osób, które objęły akcje w wyniku zapisów podstawowych jak i dodatkowych. W związku z powyższym przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.


10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:


W ofercie akcji serii C nie uczestniczyli subemitenci.


11) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:


1/ przygotowania i przeprowadzenia oferty: 10 654,50 zł;

2/ wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;

3/ sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy

4/ promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: nie dotyczy.


Dodatkowo Zarząd Emitenta zaznacza, iż akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.


Podstawa Prawna

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Konopka - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »