Reklama

HEMP (HMP): Zakończenie subskrypcji akcji serii C i dokonanie przydziału akcji

Zarząd EBC Solicitors S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2015 roku. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji zamkniętej, tj. zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (art. 431 §2 pkt. 2 k.s.h.):

Reklama


1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:


Data rozpoczęcia subskrypcji: 3 sierpnia 2015 roku

Data zakończenia subskrypcji: 25 września 2015 roku


2) Data przydziału akcji:


6 października 2015 roku - przydział akcji, na które złożono zapisy w wykonaniu prawa poboru (zapisy podstawowe) i zapisy dodatkowe


8 października 2015 roku - przydział akcji dokonany przez Zarząd Emitenta w ramach uprawnienia wynikającego z przepisu art. 436 §4 k.s.h.


3) Liczba akcji objętych subskrypcją:


Nie więcej niż 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C.


4) Liczba akcji serii C objętych subskrypcją w poszczególnych transzach


a) Liczba akcji objętych na podstawie zapisów podstawowych:


6.301.098 (sześć milionów trzysta jeden tysięcy dziewięćdziesiąt osiem)


b) Liczba akcji objętych na podstawie zapisów dodatkowych:


1.359.026 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia sześć)


c) Liczba akcji objętych na podstawie zapisów w ramach zaproszenia Zarządu (wobec akcji nieobjętych w trakcie wykonania praw poboru, tj. w ramach zapisu podstawowego i zapisu dodatkowego):


1.339.876 (jeden milion trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć)


- Suma objętych akcji serii C:


9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C


- Poziom objęcia emisji akcji serii C:


100 proc. (sto procent)


5) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:


Redukcja wystąpiła jedynie w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h. na poziomie 59,88 proc.


6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:


50 gr (pięćdziesiąt groszy)


7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:


- 164 osoby w transzy zapisów podstawowych,

- 20 osób w transzy zapisów dodatkowych,

- 3 osoby w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.


Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie otrzymał od wszystkich uczestników ostatecznych list osób, które złożyły zapisy na akcje w wyniku zapisów podstawowych jak i dodatkowych. W związku z powyższym przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.


8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:


- 164 osoby w transzy zapisów podstawowych,

- 20 osób w transzy zapisu dodatkowego,

- 2 osoby w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.


Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie otrzymał od wszystkich uczestników ostatecznych list osób, które objęły akcje w wyniku zapisów podstawowych jak i dodatkowych. W związku z powyższym przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:


W ofercie akcji serii C nie uczestniczyli subemitenci;


10) Według szacunków Zarządu Emitenta koszt publicznej oferty Akcji Serii C wyniesie maksymalnie 55.000 zł netto, w tym:


• sporządzenie Memorandum, oferowanie, obsługa prawna maksymalnie 45.000 zł netto

• opłaty administracyjne na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., opłaty notarialne, podatki i inne - ok. 10.000 zł netto


---


Dodatkowo Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż notowanie akcji serii C nastąpi po ich wpisaniu do rejestru przez Krajowy Rejestr Sądowy. Wcześniej, zgodnie z informacjami podawanymi przez Emitenta do publicznej wiadomości, nastąpi notowanie praw do akcji nowej emisji (PDA). Dokładny termin rozpoczęcia notowania PDA zostanie podany po jego ustaleniu z GPW.


Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Osiński - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »