Reklama

SAKANA (SKN): ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI AKCJI SERII C I DOKONANIE PRZYDZIAŁU AKCJI - raport 12

Zarząd SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji na okaziciela serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii C, wprowadzenia ich do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect” z dnia 28 maja 2018 roku.

Reklama


Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:


1. Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 10 lipca 2018 r.

Data zakończenia subskrypcji: 8 sierpnia 2018r


2. Data przydziału akcji:

Objęcie Akcji serii C nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji serii C doszła do skutku w dniu 8 sierpnia 2018 r.


3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 6.733.000 (sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jedna akcja.


4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Oferta Akcji serii C nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.


5. Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje serii C zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 6.733.000 (sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jedna akcja.


6. Cena po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii C były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,11 (jedenaście groszy) za jedną akcję.


7. Opis sposobu pokrycia akcji:

Akcje Serii C zostały objęte za wkład pieniężny w wysokości 740.630 zł (siedemset czterdzieści tysięcy sześćset trzydzieści złotych) poprzez dokonanie wpłat pieniężnych na rachunek Emitenta.


8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii C zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej jednemu podmiotowi.


9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Umowa objęcia akcji została zawarta z jednym podmiotem.


10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii C nie uczestniczyli subemitenci.


11. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania przeprowadzenia oferty – 9.500,00 złotych,

w szczególności Spółka nie poniosła kosztów:

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,

d) promocji oferty.Podstawa prawna

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Romanik - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »