Reklama

MERIT (MEI): Zakończenie subskrypcji akcji serii D

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii D emitowanych na podstawie uchwały nr 1/6/2014 Zarządu Spółki pod MERIT INVEST Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D w ramach kapitału docelowego, Zarząd Spółki niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Reklama


1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 26 czerwca 2014 roku, zakończenie w dniu 7 lipca 2014 roku.


2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Przydział akcji serii D został dokonany w dniu 1 lipca 2014 roku.


3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja prywatna obejmowała 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.


4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Brak redukcji.


5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.


6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii D były obejmowane po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.


7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Na akcje serii D złożyło zapisy 2 podmioty – osoby fizyczne.


8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje serii D zostały przydzielone 2 podmiotom.


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów

Łączna wysokość kosztów emisji akcji serii D wynosi 0,00 zł, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł,

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,

d. koszty promocji oferty: 0,00 zł.


Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: seria | serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »