Reklama

PLANETB2B (P2B): Zakończenie subskrypcji akcji serii D - raport 21

Zarząd spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi („Spółka") niniejszym informuje

Reklama

o zakończeniu subskrypcji akcji serii D i przydziale akcji:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży

Subskrypcja miała charakter oferty prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 11 sierpnia 2014 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 30 września 2014 roku.

2) Data przydziału instrumentów finansowych

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku

z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą

Subskrypcja prywatna finalnie obejmowała nie więcej niż 1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy

Subskrypcja została przeprowadzona bez dokonywania redukcji.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)

Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) za każdą akcję.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą

w poszczególnych transzach.

Na akcje serii D złożyło zapisy 12 osób.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

Umowy objęcia akcji zostały zawarte z 12 osobami.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa

o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów

Łączna wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji wyniosła 22.200 zł.

Kwota wskazana powyżej obejmuje w szczególności koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 7.200 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0 zł,

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego,

z uwzględnieniem kosztów doradztwa – koszty sporządzenia Dokumentu Informacyjnego

i doradztwa w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu

w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect - 15.000 zł,

d) promocji oferty – 0 zł.


Metody rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 powyżej w księgach rachunkowych

i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji („agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Nowicki - Prezes Zarządu
Katarzyna Żarnik-Chojnacka - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: seria | serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »