Reklama

MEGASONIC (MGA): Zakończenie subskrypcji akcji serii D

Zarząd Mega Sonic S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dnia 8 grudnia 2014 r. została zakończona prywatna subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, emitowanych na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Emitenta z dnia 1 października 2014 r.

Reklama

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Rozpoczęcie subskrypcji prywatnej akcji serii D nastąpiło w dniu 1 października 2014 r., natomiast jej zakończenie miało miejsce w dniu 8 grudnia 2014 roku.

2. Daty przydziału instrumentów finansowych Emitenta:

Przydział akcji serii D nastąpił w momencie podpisania przez Spółkę umowy objęcia akcji tj. 8 grudnia 2014 r.

3. Liczba instrumentów finansowych Emitenta objętych subskrypcją:

Subskrypcją objętych było łącznie 128.206 (sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby instrumentów finansowych Emitenta, na które złożono zapisy.

Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii D przeprowadzona została bez redukcji.


5. Liczba instrumentów finansowych Emitenta, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych i objętych 128.206 (sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela akcji serii D o wartości nominalnej o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.


6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe Emitenta były nabywane:

Akcji serii D były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,00 PLN (jeden złoty) za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe Emitenta objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Oferty objęcia akcji serii D zostały skierowane do 1 (jednej) osoby fizycznej.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje serii D zostały przydzielone 1 (jednemu) inwestorowi, z którym została zawarta umowa objęcia akcji.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielenie dla każdego z nich,

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,

d) promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Spółka nie poniosła żadnych kosztów związanych z ofertą emisji akcji serii D, za wyjątkiem kosztów związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego tj. w kwocie PLN 1097,80

Koszty zostały rozliczone w księgach rachunkowych i ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta zgodnie z art. 36, ust. 2b ustawy o rachunkowości.


Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Andrzej Gluza

Prezes Zarządu

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Gluza - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R. | seria | serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »