Reklama

OXYGEN (OXY): Zakończenie subskrypcji akcji serii D.

Zarząd spółki Exchange Invest S.A. ("Spółka", "Emitent") w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Exchange Invest Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D w subskrypcji prywatnej, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informację dotyczącą zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Reklama


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji serii D miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Rozpoczęcie i zakończenie subskrypcji nastąpiło odpowiednio w dniu 7 i 16 grudnia 2016 roku.


2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Emisja akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umowy objęcia Akcji w związku z zaoferowaniem przez Emitenta i przyjęciem oferty nabycia Akcji ("Umowa Objęcia"). W związku z tym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia Umowy Objęcia. Ostatnia umowa objęcia została podpisana 16 grudnia 2016 roku.


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 40.625.000 (słownie: czterdzieści milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) i nie więcej niż 62.500.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy).


4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji akcji serii D nie doszło do redukcji zapisów.


5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostały objęte 41.250.000 (czterdzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,


6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Cena emisyjna: 0,16 zł (słownie: szesnaście groszy) za jedną akcję.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji zapisy na akcji serii D złożyły dwie osoby prawne.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty:

W ramach subskrypcji prywatnej akcje zostały objęte przez dwie osoby prawne.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

W ramach emisji akcji serii D nie uczestniczyli subemitenci.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:

łączna suma kosztów emisji wyniosła: 36.805 zł

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz PCC : 36. 805 zł

b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00.zł;

c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł;

d) koszty promocji oferty: 0,00 zł.


Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2b Ustawy o rachunkowości.


Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Izabela Gałązka - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »