Reklama

OXYGEN (OXY): Zakończenie subskrypcji akcji serii D

Zarząd spółki Premium Fund S.A. ("Spółka", "Emitent") w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Fund Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D w subskrypcji prywatnej, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informację dotyczącą zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Reklama


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji.

Subskrypcja akcji serii D miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Rozpoczęcie i zakończenie subskrypcji nastąpiło odpowiednio w dniu 6 i 9 listopada 2018 roku.


2. Data przydziału instrumentów finansowych

Emisja akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umowy objęcia Akcji w związku z zaoferowaniem przez Emitenta i przyjęciem oferty nabycia Akcji ("Umowa Objęcia"). W związku z tym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia Umowy Objęcia. Umowa objęcia została podpisana 12 listopada 2018 roku.


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Subskrypcja prywatna obejmowała 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów ) Akcji.


4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach

W ramach subskrypcji akcji serii D nie doszło do redukcji zapisów.


5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostały objęte 5.929.500 (słownie: pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,


6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane

Cena emisyjna: 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach

W ramach subskrypcji zapisy na akcji serii D złożyła jedna osoba prawna.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty

W ramach subskrypcji prywatnej akcje zostały objęte przez jedną osobę prawną.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

W ramach emisji akcji serii D nie uczestniczyli subemitenci.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:

łączna suma kosztów emisji wyniosła: 8.672,00 zł

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz PCC: 8.672,00 zł;

b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00.zł;

c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł;

d) koszty promocji oferty: 0,00 zł.


Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2b Ustawy o rachunkowości.


Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Izabela Gałązka - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »