Reklama

NOVINA (NOV): Zakończenie subskrypcji akcji serii D - raport 11/2021

Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu nr 01/07/2021 z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wydanej na podstawie upoważnienia zawartego w § 9 Statutu Spółki (upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego).

Reklama

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji zamkniętej, tj. zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (art. 431 §2 pkt. 2 k.s.h.):


1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 20.07.2021 roku,

Data zakończenia subskrypcji: 26.08.2021 roku

2) Data przydziału akcji:

Akcje serii D zostały przydzielone 27 sierpnia 2021 roku.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Nie więcej niż 2.844.269 (dwa miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.

4) Liczba akcji serii D objętych subskrypcją w poszczególnych transzach:

1/ Liczba akcji objętych na podstawie zapisów podstawowych: 464.240 (czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści)

2/ Liczba akcji objętych na podstawie zapisów dodatkowych: 1.735.126 (jeden milion siedemset trzydzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia sześć)

3/ Liczba akcji objętych na podstawie zapisów w ramach zaproszenia Zarządu (wobec akcji nieobjętych trakcie wykonywania praw poboru, tj. w ramach zapisu podstawowego i zapisu dodatkowego): 164.286

Suma objętych akcji serii D: 2.363.652 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii D

Poziom objęcia emisji akcji serii D: 83,10 proc. (osiemdziesiąt trzy i dziesięć dziesiątych procenta)

5) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

0,70 zł (siedemdziesiąt groszy)

7) Sposób opłacenia objętych akcji:

Akcje serii D zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

- 264 osób w transzy zapisów podstawowych,

- 113 osób w transzy zapisu dodatkowego,

- 2 osób w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie otrzymał od wszystkich uczestników ostatecznych list osób, które objęły akcje w wyniku zapisów podstawowych, jak i dodatkowych. W związku z powyższym przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.

9) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

- 264 osób w transzy zapisów podstawowych,

- 113 osób w transzy zapisu dodatkowego,

- 2 osób w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie otrzymał od wszystkich uczestników ostatecznych list osób, które objęły akcje w wyniku zapisów podstawowych, jak i dodatkowych. W związku z powyższym przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.

9A) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie otrzymał od wszystkich uczestników ostatecznych list osób, które objęły akcje w wyniku zapisów podstawowych, jak i dodatkowych. W związku z powyższym przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.

W transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h. nie uczestniczyły podmioty powiązane w rozumieniu Regulaminu ASO.

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii D nie uczestniczyli subemitenci.

11) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 9840,00 zł;

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 12 300,00 zł;

d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: nie dotyczy.


Podstawa Prawna §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Konopka - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »