NESTMEDIC (NST): Zakończenie subskrypcji akcji serii D oraz dokonanie ich przydziału - raport 40

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podjętej w dniu 6 grudnia 2018 roku.


1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 6 grudnia 2018 roku,

Reklama

Data zakończenia subskrypcji: 6 grudnia 2018 roku.


2) Data przydziału akcji:

Objęcie akcji serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia 143.000 (stu czterdziestu trzech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D przez Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata oraz zawarcie umowy objęcia akcji serii D. Subskrypcja doszła do skutku, tj. zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, w związku z czym w dniu 7 grudnia 2018 uroku Emitent dokonał ich przydziału.


3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała emisję 143.000 (stu czterdziestu trzech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.


4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.


5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało objętych i opłaconych 143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D.


6) Cena po jakiej akcje były nabywane:

Akcje zwykłe na okaziciela serii D były nabywane po cenie równej 3,00 zł (trzy złote) za jedną akcję zwykłą na okaziciela serii D.


6a) Opis sposobu pokrycia akcji:

Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały w całości objęte za gotówkę.


7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii D została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji podpisano jedną umowę objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D z jednym inwestorem.


8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały objęte przez jednego inwestora.


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D nie uczestniczyli subemitenci.


10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D wyniosły:

• przygotowanie i przeprowadzenie oferty: ok. 6 000,00 zł,

• wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł,

• sporządzenie dokumentu informacyjnego: 0,00 zł,

• promocja oferty: 0,00 zł.


O zarejestrowaniu zmiany Statutu przez Sąd rejestrowy w zakresie wysokości kapitału zakładowego w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D Zarząd Emitenta poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnectOsoby reprezentujące spółkę:
Patrycja Wizińska-Socha - Prezes Zarządu
Konrad Kowalczuk - Członek Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »