GENERGY (GNR): Zakończenie subskrypcji akcji serii E - raport 18W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E, emitowanych na podstawie Aktu Notarialnego REPERTORIUM A NR 1837/2011 z dnia 07.04.2011 roku Zarząd DIVICOM S.A., podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 07.04.2011 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 30.06.2011 r.

Reklama


2. Data przydziału akcji: 04 lipca 2011 r..


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Subskrypcja prywatna obejmowała 80.230.824 (osiemdziesiąt milionów dwieście trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E00000001 do E80230824 o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja.


4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.


5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 80.230.824 (osiemdziesiąt milionów dwieście trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E.


6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii E zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii E zostały zaoferowane przez Zarząd 94 (słownie: dziewięćdziesięciu czterem) inwestorom w trybie subskrypcji prywatnej, z którymi zostały zawarte umowy objęcia akcji.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

Umowy objęcia akcji serii E zostały zawarte z 94 (słownie: dziewięćdziesięcioma czterema) inwestorami.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii E wyniosły 232 908 zł w podziale na następujące koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów: zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 20.000,00 zł,

d) promocji oferty: 0,00 zł

e) inne koszty t.j. opłaty skarbowe, notarialne wyniosły 212 908 PLN


Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii E tj. kwota 40.115.412,00 zł (słownie: czterdzieści milionów sto piętnaście tysięcy czterysta dwanaście złotych 00/100). W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostanie pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej.Podstawa prawna raportu: 4 ust. 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Sak - Prezes Zarządu
Wojciech Skiba - Członek Zarządu

GPW
Dowiedz się więcej na temat: DIVICOM | ARTNEWMED

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »