Reklama

MMCPL (MMC): Zakończenie subskrypcji akcji serii E.

Zarząd MM Conferences S.A., w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji serii E Emitenta, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,

Reklama

podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. (art. 431 §2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (DZ. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)).

Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 27.06.2011r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu podpisania ostatniej umowy z inwestorem prywatnym to jest w dniu 18.07.2011 roku.


2. Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie można wskazać daty przydziału akcji. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie umów objęcia akcji zawartych do dnia 18.07.2011 roku.


3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 200 000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E


4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.


5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 13513 (trzynaście tysięcy pięćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E,


6. Cena, po jakiej akcje były nabywane (obejmowane):

Akcje serii E były obejmowane po cenie emisyjnej równej 7,40 zł (siedem złotych 40/100) za akcję.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Zapisy na akcje serii E złożyły 4 podmioty


8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Umowy objęcia akcji serii E zostały zawarte z 4 podmiotami:


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostkową akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączne koszty związane z emisją oraz z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu akcji serii E wyniosły około 84 000 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące), przy czym w podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 39 578,44 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - nie dotyczy

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 38 875 zł

d) promocji oferty - 5083 zł


Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii E, tj. kwota 99 996,2 zł z czego 6756,50 zł stanowi cenę nominalną akcji, a 93 239,7 zł jest to uzyskana nadwyżka ponad sprzedaną wartość nominalną akcji. Koszty emisji łącznie na dzień 30.09.2011 roku to ok. 84 000 zł i zostały ujęte w kosztach okresu.


Podstawa prawna:

§4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Zesiuk - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | uchwały | seria | EGB | serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »