Reklama

ONEMORE (OML): Zakończenie subskrypcji akcji serii E - raport 15

Zarząd Spółki Laser-Med S.A., w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji serii E Emitenta, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 25.06.2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (Rep.A 4154/2013, RB nr 9/2013 i 11/2013), poprzez emisję 173 566 akcji serii E, powziętej na podstawie § 5 ust. 2 i 3 Statutu Laser-Med. S.A. w zw. z art. 446 § 1 i § 3 kodeksu spółek handlowych, oraz przy uwzględnieniu zgody Rady Nadzorczej Emitenta w przedmiocie ceny emisyjnej oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Reklama

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 25.06.2013 roku, z chwilą podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały o emisji akcji serii E. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 22.07.2013 roku.

2. Data przydziału akcji:

22.07.2013 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 173 566 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez redukcji, wszystkie akcje zostały objęte.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 173 566 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii E były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 1,15 zł za jedną akcję serii E.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii E zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 2 osobom fizycznym, z którymi została zawarta umowa objęcia akcji.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Umowy objęcia akcji serii E zostały zawarte z 2 osobami fizycznymi.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta.

Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów ( przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty) - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Na dzień niniejszego raportu łączne koszty emisji akcji serii E wyniosły 2.011,56 zł w podziale na następujące koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 2.011,56 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów - nie dotyczy,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0 zł,

d) promocji oferty - 0 zł.

Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii E ujmowane będą w sprawozdaniu zgodnie z zasadami art. 36 ust.2 b ustawy o rachunkowości.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Kamila Krieger - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »