Reklama

PPRICE (PPR): Zakończenie subskrypcji akcji serii E - raport 8

Zarząd Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 13 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 maja 2015 roku niniejszym, przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Reklama1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło z chwilą podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Uchwały nr 13 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, tj. w dniu 11 maja 2015 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło wraz ze złożeniem przez Zarząd Spółki w formie aktu notarialnego oświadczenia w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki, tj. w dniu 26 maja 2015 roku.


2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów oraz zawarcia umów objęcia akcji serii E, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.


4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez redukcji.


5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.


6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii E zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji prywatnej Spółka zaoferowała 7 (słownie: siedmiu) inwestorom objęcie akcji serii E.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Ponieważ emisja akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Umowy objęcia akcji serii E zostały zawarte z 7 (słownie: siedmioma) inwestorami.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

Łączne koszty emisji akcji serii E wyniosły 7.486,00 zł. W podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0zł,

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0zł,

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0zł

d) promocji oferty – 0zł.

e) pozostałe koszty emisji (opłaty notarialne, podatek) – 7.486,00 zł


Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:

metoda rozliczenia - koszty ujęte zostały w RZiS w pozycji – podatki i opłaty sądowe,

sposób ujęcia – koszty bieżące okresu emisji akcji.Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Przyłęcki - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »