Reklama

SUMMALING (SUL): Zakończenie subskrypcji akcji serii E

Zarząd Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnych akcji zwykłych na okaziciela serii E emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 15 października 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podaje do publicznej wiadomości następujące dane:

Reklama


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 1 grudnia 2015 r. zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 14 stycznia 2016 r.


2. Data przydziału instrumentów finansowych

Z uwagi na fakt, iż akcje serii E zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 200.000 sztuk akcji serii E, na podstawie umów objęcia akcji.


Umowy objęcia akcji zostały zawarte w dniach od 1 grudnia 2015 r. do 8 grudnia 2015 r.


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Subskrypcja obejmowała nie więcej niż 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.


4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy

Redukcja nie wystąpiła.


5. Liczba instrumentów, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

Z uwagi na fakt, iż akcje serii E zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 200.000 sztuk akcji serii E, na podstawie umów objęcia akcji.


6. Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane

Akcje obejmowane były po cenie emisyjnej w kwocie 5,00 zł (pięć złotych).


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją

Zapisy na akcje zwykłe na okaziciela serii E złożyły 3 podmioty.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji

Akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały objęte przez 3 podmioty.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

Nie zawierano umów o subemisję.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów

Łączne koszty emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E wyniosły 172 600 złotych, w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty — 140 600 złotych,

b) wynagrodzenia subemitentów — nie dotyczy,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 32 000 złotych,

d) promocji oferty: 0 złotych


Wskazane wyżej kwoty są kwotami netto, które zostały powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT).


Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki: koszty związane z emisją akcji serii E zmniejszą kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną akcji a ich wartością nominalną.


Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Zdanowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »