Reklama

BALTICON (BLT): Zakończenie subskrypcji akcji serii F. - raport 37

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 28/2012 z dnia 2 października 2012 roku oraz nr 31/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku (skorygowanym) oraz podjętą przez Zarząd decyzją o wprowadzeniu akcji serii F wydanych w ramach pierwszej transzy warrantów serii A do obrotu na rynku NewConnect, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości następujące dane:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji serii F miała charakter subskrypcji prywatnej następującej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. W związku z powyższym następowała zgodnie z treścią art. 451. § 1 kodeksu spółek handlowych tzn. osoby uprawnione do objęcia akcji, określone w uchwale walnego zgromadzenia, objęły akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Emitenta.

Reklama

Otwarcie subskrypcji w przypadku pierwszej transzy akcji serii F wydawanych w zamian pochodzących z pierwszej transzy warrantów serii A nastąpiło w dniu 27 lipca 2012 roku tj. w pierwszym dniu po dniu zakończenia oferty pierwszej transzy warrantów serii A (tj. należnych za pierwszy rok trwania programu motywacyjnego) .

Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 30 września 2012 roku zgodnie z zastrzeżonym w uchwale Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 18/06/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku wykonania

2. Data przydziału akcji:

Akcje serii F zostały wydane w dniu 1 października 2012 roku. Akcje serii F wydawane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oferowane były w ramach subskrypcji skierowanej do oznaczonego kręgu adresatów tj. ściśle określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia posiadaczy warranty subskrypcyjne serii A. Warranty serii A są niezbywalne. W związku z trybem w jakim oferowane akcje serii F nie dokonywano przydziału w rozumieniu art. 439 kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Subskrypcja prywatna obejmowała 1.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0, 10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.


4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach

przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii F zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w

poszczególnych transzach:

Zapisy na akcje serii F złożyły 4 (cztery) osoby.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

Akcje serii F zostały wydane wszystkim 4 osobom.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach

wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Akcje serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję tych akcji.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii F wyniosły 4.761,52 zł przy czym w podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 4.761,52 zł ,

b) wynagrodzenia subemitentów - 0 zł (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy),

c) promocji oferty - 0 zł.

Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii F tj. kwota 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostaje pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej.

Koszty przeprowadzenia emisji akcji serii F i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy z 29 września1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r.nr 76, poz. 694 z późn.zm.).


Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 pkt. 1)-10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, pt. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Szmid - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »