Reklama

COLUMBUS (CLC): Zakończenie subskrypcji akcji serii F - raport 46

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 41/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Columbus Energy Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. (zwanego dalej „Emitentem”), Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości:


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:


Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie przez Emitenta oferty objęcia akcji i przyjęcia tej oferty przez oznaczonego adresata (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).

Reklama


Rozpoczęcie subskrypcji prywatnej akcji serii F nastąpiło w dniu 25 listopada 2016 r. , natomiast jej zakończenie miało miejsce w dniu 28 grudnia 2016 r., w którym Zarząd Emitenta podjął uchwałę o dokonaniu przydziału akcji serii F.


2. Data przydziału instrumentów finansowych:


Mając na względzie okoliczność, że objęcie akcji serii F nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano zapisów na akcje. Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie umowy objęcia akcji serii F z dnia 29 listopada 2016 r. Po otrzymania całości środków finansowych tytułem objęcia akcji serii F Zarząd Emitenta podjął w dniu 28 grudnia 2016 r. uchwałę o dokonaniu przydziału akcji.


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:


Subskrypcja obejmowała 13.493.293 (trzynaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda akcja.


4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:


Subskrypcja została przeprowadzona bez zastosowania redukcji.


5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:


W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 13.493.293 (trzynaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda akcja.


6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):


13.493.293 (trzynaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) zostało objętych po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej tj. 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) za jedną akcję serii F.


7. Opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne, w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne):


13.493.293 (trzynaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F zostało objętych w zamian za gotówkowe wkłady pieniężne.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:


Zapisy na akcje serii F złożył jeden inwestor – osoba prawna.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:


Akcje serii F zostały przydzielone jednemu inwestorowi – osobie prawnej.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);


Akcje serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,

d) promocji oferty

- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:


Spółka nie poniosła żadnych kosztów związanych z ofertą emisji akcji serii F, za wyjątkiem kosztów związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w łącznej kwocie 18 196,- zł.

Koszty emisji akcji serii F poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji obciążą koszty Spółki.


Podstawa prawna raportu: §4 ust. 1 pkt 1) - 10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, pt. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.Osoby reprezentujące spółkę:
Dawid Zieliński - Prezes Zarządu
Łukasz Górski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »