Reklama

AITON (AIT): Zakończenie subskrypcji akcji serii G

Zarząd Aiton Caldwell S.A. [dalej: Emitent] w związku z zamknięciem w dniu 30 sierpnia 2019 r. subskrypcji akcji serii G wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, niniejszym informuje co następuje:

Reklama


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

data rozpoczęcia subskrypcji – 22.08.2019 r.

data zakończenia subskrypcji – 30.08.2019 r.


2. Daty przydziału instrumentów finansowych:

Przydział akcji serii G nastąpił w dniu: 30.08.2019 r.


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja zamknięta obejmowała 1.130.728 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G.


4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.


5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 1.130.728 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G.


6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Emitowane akcje były nabywane po cenie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.


6a. Informacje o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Emitowane akcje były obejmowane w zamian za wkład pieniężny. Akcje zostały objęte za środki pieniężne i opłacone przelewem na rachunek bankowy Emitenta.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji prywatnej akcji serii G złożono pięć zapisów objęcia akcji – przyjęto 5 ofert objęcia akcji złożonych przez Emitenta subskrybentom określonym w Uchwale Zarządu Emitenta z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje serii G przydzielono pięciu osobom fizycznym.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii G.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączny koszt emisji akcji serii G wyniósł 7.481,00 zł, przy czym na kwotę tą złożyły się następujące koszty:

a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 7.481,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł

d) promocji oferty: 0,00 zł

Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa powyżej w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta nastąpiła zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości.

Koszty ww. nie uwzględniają przyszłych kosztów związanych z wprowadzeniem akcji serii G na rynek New Connect.


Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Pietrzak - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »