Reklama

LAURENPES (LPS): Zakończenie subskrypcji akcji serii G - raport 21/2020

Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii G (dalej: „Akcje Serii G”), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.


Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Reklama


1. Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:


Data rozpoczęcia subskrypcji: 9 kwietnia 2020 roku

Data zakończenia subskrypcji: 10 września 2020 roku


2. Data przydziału akcji:


Objęcie Akcji Serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji Serii G doszła do skutku w dniu 10 września 2020 roku.


3. Liczba akcji objętych subskrypcją:


Subskrypcja prywatna obejmowała 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja.


4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:


Redukcja nie wystąpiła.


5. Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:


Akcje Serii G zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 20.000.000 Akcji Serii G, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) za jedną akcję.


6. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:


Akcje Serii G były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,03 zł za jedną akcję.


6a. Informacje o sposobie opłacenia objętych akcji:


Akcje Serii G zostały w całości opłacone gotówką.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:


Subskrypcja Akcji Serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii G zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 20 podmiotom.


8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:


Subskrypcja Akcji Serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Umowy objęcia Akcji Serii G zostały zawarte z 13 podmiotami, tj. 11 osobami fizycznymi i 2 osobami prawnymi.


8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:


Osoby którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)


W ofercie Akcji Serii G nie uczestniczyli subemitenci.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.


Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji akcji serii G wyniosły: ok. 4001,85 zł, w tym:

• przygotowanie oferty i przeprowadzenie oferty, które obejmuje koszt aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 4001,85 zł,

• wynagrodzenie subemitentów: 0 zł,

• sporządzenie dokumentu informacyjnego:0zł,

• promocja oferty: 0 zł.


Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu” Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Adrian Tabor - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »