OPENNET (OPE): Zakończenie subskrypcji akcji serii H - raport 2

Zarząd OPEN-NET S.A. oświadcza, że w dniu 02 lutego 2016 roku doszła do skutku emisja prywatna akcji serii H o wartości nominalnej 1 zł każda, przeprowadzona w drodze oferty prywatnej na podstawie: uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, I, J z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółki.

Reklama

W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

data rozpoczęcia subskrypcji - 12.11.2015 r.

data zakończenia subskrypcji - 02.02.2016 r.


2. Data przydziału akcji:

Spółka informuje, iż emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji z inwestorami, którym Zarząd Spółki złożył ofertę objęcia akcji. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia ostatniej z umów objęcia akcji, co miało miejsce w dniu 02 lutego 2016 r.


3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda.


4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy.

Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.


5. Liczba akcji, które zostały zaoferowane w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji zaoferowano 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Emisja akcji serii H została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której inwestorzy nie składają zapisów, a zawierają umowy objęcia akcji.


6. Liczba akcji, które zostały objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji objęto 1.559.016 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy szesnaście) akcji serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Emisja akcji serii H została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.


7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 2,50 zł za jedną akcję o wartości nominalnej 1,00 zł każda.


8. Liczba podmiotów, do których została skierowana oferta objęcia akcji serii H w ramach subskrypcji prywatnej:

W ramach subskrypcji prywatnej zaoferowano akcje serii H 7 (siedmiu) inwestorom.

W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze.


9. Liczba podmiotów, które objęły akcje serii H:

Subskrypcja akcji serii H została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Zawarto łącznie 7 (siedem) umów objęcia akcji serii H. W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze.


10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

Spółka nie zawarła umowy o subemisję.


11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn liczby oferowanych akcji serii H

i ceny emisyjnej jednej akcji): 6.250.000 zł (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy).


12. Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi 13 285,00 zł, z czego:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 0,00 zł

b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00 zł,

c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,00 zł,

d) koszty promocji oferty 0,00 zł,

e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 13 285,00 zł.


Akcje serii H będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect).

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii H i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.


Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Janusz Kumala - Prezes Zarządu

GPW
Dowiedz się więcej na temat: 02

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »