Reklama

BLKCHNLAB (BTC): Zakończenie subskrypcji akcji serii H - raport 26

Zarząd Blockchain Lab S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przeprowadzonej subskrypcji akcji serii H wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (dalej: "Akcje Serii H").

Reklama


Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:


1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 26 września 2019 roku

Data zakończenia subskrypcji: 15 października 2019 roku


2) Data przydziału akcji:

Objęcie Akcji Serii H nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji Serii H doszła do skutku w dniu 15 października 2019 roku.


3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna Akcji Serii H obejmowała nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jedna akcja.


4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii H zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.


5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje Serii H zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.713.085 (milion siedemset trzynaście tysięcy osiemdziesiąt pięć) Akcji Serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).


6) Cena po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje Serii H były obejmowanie po cenie emisyjnej równej:

W pierwszej transzy emisyjnej: 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję,

W drugiej transzy emisyjnej: 5.00 zł (pięć złotych zero groszy) za jedną akcję.


6a) Opis sposobu pokrycia akcji:


900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) Akcji Serii H zostało pokryte w formie gotówkowej;


813.085 (osiemset trzynaście tysięcy osiemdziesiąt pięć) Akcji Serii H zostało pokryte w drodze potrącenia wierzytelności za łączną wartość 3.317.480 zł (trzy miliony trzysta siedemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych): tj:


- 166.210 akcji serii H zostało pokrytych w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności wynikających z udzielonej uprzednio pożyczki;

Poniżej Zarząd Emitenta przedstawia informacje dotyczące potrącenia wierzytelności:

datę powstania wierzytelności - 20 marca 2018 roku, 18 kwietnia 2019 roku, 16 wrzesień 2019 roku,

przedmiot wierzytelności - pożyczka,

wartość wierzytelności – z uwagi na wartość pieniężną pożyczki nie była sporządzona wycena,

łączna wartość wierzytelności wynosiła 83.105 zł

opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności - pożyczka

podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby: WKM LTD - 1 podmiot


- 646.875 akcji serii H zostało pokrytych w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności wynikających z zawarcia przez Emitenta przedwstępnej umowy nabycia udziałów w spółce Games Olivier SLA;

Poniżej Zarząd Emitenta przedstawia informacje dotyczące potrącenia wierzytelności:

datę powstania wierzytelności - 25 września 2019,

przedmiot wierzytelności - 100 proc. udziałów w Game Oliver SLA

wartość wierzytelności - łączna wartość wierzytelności wynosiła 3.234.375 zł.

Szczegółowa wycena wierzytelności zostanie opublikowana w późniejszym terminie.

opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności - dokonanie wpłaty zaliczki tytułem nabycia udziałów

podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby: Artūrs Pumpurs, Jānis Innuss - 2 podmioty.


7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje Serii H zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej – 7 podmiotów


8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Umowy objęcia Akcji Serii H zostały zawarte z 7 podmiotami


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie Akcji Serii H nie uczestniczyli subemitenci.


10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania przeprowadzenia oferty,

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,

c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,

d) promocji oferty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii H wyniosły 1.476 zł (tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych), w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.476 zł,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0,00 zł,

- koszty promocji oferty: 0,00 zł.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnectOsoby reprezentujące spółkę:
Adrian Smarzewski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »