Reklama

DASE (DFG): Zakończenie subskrypcji akcji serii H – oferta prywatna

1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Reklama

Data subskrypcji: 5 sierpnia 2014


2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Przydział instrumentów finansowych nastąpił w dniu 5 sierpnia 2014 roku. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. umowy zostały zwarte w trybie art. 431 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych


3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcją objętych było 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, wyemitowanych uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z dnia 27 czerwca 2014 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki


4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła


5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach subskrypcji zostało przydzielonych 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H


6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje zostały objęte za cenę w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. Cena emisyjna akcji serii H została ustalona uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 4 sierpnia 2014 w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H


7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Oferta prywatna została skierowana do 2 osób fizycznych


8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji zawarto 2 umowy objęcia akcji serii H. Akcje zostały opłacone wkładem pieniężnym w kwocie 50.000,00 zł


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

W ofercie akcji serii H nie uczestniczyli subemitenci


10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,

- koszty promocji oferty: 0 zł.


Wszystkie wyemitowane i objęte akcje serii H nie będą przedmiotem wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu przez co najmniej 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o ustaleniu ceny emisyjnej tych akcji.


Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Sebastian Owczarski - Prezes Zarządu
Ewa Sala - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: instrumenty finansowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »