Reklama

FIGENE (FIG): Zakończenie subskrypcji akcji serii H1

Zarząd Spółki FIGENE CAPITAL S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii H1 Emitenta, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A1 z prawem objęcia akcji serii H oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz akcji serii H, zmienionej następnie Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2019 r.

Reklama

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Żądania wykonania praw łącznie z 9.400.000 warrantów subskrypcyjnych serii A1, uprawniających do objęcia 9.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H1, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda za cenę emisyjną równą wartości nominalnej, tj. 0,10 PLN (dziesięć groszy) za akcję, wpłynęły od Uprawnionych do Spółki w dniach 25 września 2019 r. oraz 09 października 2019 r. i w tych samych dniach zostały zawarte umowy objęcia akcji. Tym samym zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 09 października 2019 r.

2) Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii H1 nastąpiło w wykonaniu praw łącznie z 9.400.000 warrantów subskrypcyjnych serii A1, uprawniających do objęcia łącznie 9.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H1, Zarząd Spółki nie dokonywał przydziału akcji w rozumieniu art. 439 § 1 KSH. Wydanie akcji serii H1 w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego nastąpiło po wniesieniu pełnych wkładów pieniężnych na ich pokrycie, tj. w dniach 25 września 2019 r. oraz 11 października 2019 r.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcją objęto łącznie 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, wydanych w wykonaniu praw z łącznie 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A1.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba akcji serii H1, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej jednej akcji 0,10 PLN (dziesięć groszy).

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii H1 w liczbie 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,10 PLN (dziesięć groszy) za jedną akcję w wykonaniu praw z 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A1 przydzielonych Uprawnionym bezpłatnie.

6a) Informacje o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

Akcje serii H1 w liczbie 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy) zostały pokryte wkładem pieniężnym.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Oświadczenia o objęciu akcji na okaziciela serii H1 zostały złożone przez jeden podmiot uprawniony z warrantów subskrypcyjnych serii A1., tj. Advanced Company Limited z siedzibą w Republice Maltańskiej, o którym mowa w uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2018 r. zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2019 r.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Z uwagi na fakt, że emisja akcji serii H1 została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej i dotyczyła wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A1, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji akcji serii H1 zawarto dwie umowy objęcia akcji serii H1 z jednym podmiotem.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii H1 nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii H1:

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii H1 wynoszą 4.700 PLN (cztery tysiące siedemset złotych), w tym:

– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł,

– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

– koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,

– koszty promocji oferty: 0,00 zł,

– inne koszty: 4.700 PLN (cztery tysiące siedemset złotych).


Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Janusz Petrykowski - Prezes Zarządu
Przemysław Morysiak - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »