Reklama

PLANETB2B (P2B): Zakończenie subskrypcji akcji serii I

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka"), w nawiązaniu do raportu nr 15/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku oraz raportu bieżącego nr 20/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku, niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii I oraz o przydziale akcji:

Reklama


1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży.

Subskrypcja miała charakter oferty prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 13 lipca 2017 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 31 października 2017 roku.

2) Data przydziału instrumentów finansowych.

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku

z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą.

Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 7 000 000 (słownie: siedem milionów) Akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy.

Subskrypcja została przeprowadzona bez dokonywania redukcji.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży.

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 5 707 000 (słownie: pięć milionów siedemset siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane).

Akcje serii I zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy) za każdą akcję.

6a) Opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne): 4 717 450 akcji serii I zostało objętych za gotówkę, a 989 550 akcji za wkłady pieniężne w inny sposób (potrącenie wierzytelności);

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą

w poszczególnych transzach.

Na akcje serii I zapis złożyło 6 osób.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży.

Umowy objęcia akcji zostały zawarte z 6 osobami.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

Akcje serii I nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.

Łączna wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji wyniosła 27.250 zł.

Kwota wskazana powyżej obejmuje w szczególności koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 7.250 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0 zł,

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 20.000 zł,

d) promocji oferty – 0 zł.


Metody rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 powyżej w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji („agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.


Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Damian Puczyński - Prezes Zarządu
Marek Nowicki - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »