Reklama

BLKCHNLAB (BTC): Zakończenie subskrypcji akcji serii I - raport 4/2020

Zarząd Blockchain Lab S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przeprowadzonej subskrypcji akcji serii I wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu (dalej: „Akcje Serii I”).

Reklama


Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:


1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:


Data rozpoczęcia subskrypcji: 30 grudnia 2019 roku

Data zakończenia subskrypcji: 31 stycznia 2020 roku.


2) Data przydziału akcji:


Objęcie Akcji Serii I nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji Serii I doszła do skutku w dniu 6 lutego 2020.


3) Liczba akcji objętych subskrypcją:


Subskrypcja prywatna Akcji Serii I obejmowała nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jedna akcja.


4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:


Oferta Akcji Serii I nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii I zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.


5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:


Akcje Serii I zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 766.635 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć) Akcji Serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).


6) Cena po jakiej akcje były obejmowane:


Akcje Serii I były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.


6a) Opis sposobu pokrycia akcji:


Akcje Serii I zostały w całości opłacone gotówką.


7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:


Akcje Serii I zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej sześciu osobom.


8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:


Umowy objęcia Akcji Serii I zostały zawarte z sześcioma podmiotami.


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:


W ofercie Akcji Serii I nie uczestniczyli subemitenci.


10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania przeprowadzenia oferty,

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,

c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,

d) promocji oferty

- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta


Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii I wyniosły 1.564,56 zł (tysiąc pięćset sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt sześć groszy), w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.564,56 zł,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0. zł,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0. zł,

- koszty promocji oferty: 0. zł.


Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji Akcji Serii I zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnectOsoby reprezentujące spółkę:
Adrian Smarzewski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »