Reklama

MBFGROUP (MBF): Zakończenie subskrypcji akcji serii I - raport 3/2021

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje niniejszym podsumowanie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki.


Spółka informuje, że nowo emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii I (Akcje Oferowane) zostały zaoferowane w ramach subskrypcji otwartej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki, podjętą w dniu 30 stycznia 2021 roku na podstawie art. 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, objętego postanowieniami § 7b Statutu Emitenta, na podstawie której kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 500.000,00 zł do łącznej kwoty 7.500.000,00 zł (Oferta).

Reklama


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia Oferty: 30 stycznia 2021 r.

Data zakończenia Oferty: 31 stycznia 2021 r.


2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Przydział Akcji Oferowanych nastąpił w dniu 31 stycznia 2021 r.


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

W ramach Oferty Spółka oferowała 200 0000 akcji serii I.


4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Nie zastosowano transz ani redukcji w zakresie przydziału Akcji Oferowanych.


5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach Oferty przydzielonych zostało 200 000 Akcji Oferowanych.


6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje Oferowane zostały objęte po cenie emisyjnej, która wynosiła 2,65 zł za jedną akcję serii I.


7. Sposób opłacenia objętych instrumentów finansowych:

Wszystkie akcje zostały opłacone środkami pieniężnymi.


8. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Akcje Oferowane zostały objęte przez łącznie 3 inwestorów.


9. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W ramach Oferty przydzielono akcje łącznie 3 Inwestorom, w tym:

– Inwestor 1 (osoba fizyczna) objął 10.000 Akcji Oferowanych,

– Inwestor 2 (osoba fizyczna) objął 150.000 Akcji Oferowanych,

– Inwestor 3 (osoba prawna) objął 40.000 Akcji Oferowanych.


10. Informacja, czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi:

W ramach subskrypcji Akcji Oferowanych nie objęły podmioty powiązane z Emitentem.


11. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentów finansowych, w wykonywaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Oferta nie była objęta subemisją. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.

Na koszty Oferty wynoszące 2.486,00 zł złożyły się następujące koszty:

a) 0 zł – przygotowanie i przeprowadzenie Oferty,

b) 0 zł – wynagrodzenie subemitentów oddzielnie dla każdego z nich,

c) 2.486,00 zł – koszty notarialne,

d) 0 zł – promocja Oferty.

Ww. kwota zostanie uregulowana z bieżących przychodów Spółki.


Mając na uwadze powyższe, Oferta doszła do skutku. Ponadto Zarząd planuje podjęcie kroków w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., pod warunkiem uprzedniego uzyskania upoważnienia Walnego Zgromadzenia w tej sprawie oraz podejmie kroki w celu podpisania porozumienia w zakresie zobowiązania akcjonariuszy do niesprzedawania akcji ("lock-up").


§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Janusz Czarnecki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »