Reklama

HYDRAPRES (HPS): Zakończenie subskrypcji akcji serii J - raport 13

Zarząd Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, niniejszym informuje, iż w dniu 10 maja 2010 roku zakończył subskrypcję akcji serii J oferowanych na podstawie uchwały nr 11 Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i pokrycia strat Spółki oraz jednoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.

Reklama

Subskrypcja akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, na podstawie art. 431 § 2 pkt. 1) K.s.h.

Podwyższenie kapitału dokonane na podstawie wskazanej wyżej uchwały miało charakter "widełkowy". Zgodnie z uchwałą, kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 9.199.260,00 zł (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych) o kwotę nie niższą niż 1.820.000,00 zł (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy złotych) i nie wyższą niż 3.500.000,00 (trzy miliony pięćset tysięcy złotych), tj. do kwoty nie niższej niż 11.019.260,00 zł (jedenaście milionów dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych) i nie wyższej niż 12.699.260,00 zł (dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych), poprzez emisję nie mniej niż 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) każda.

W wyniku przeprowadzonej subskrypcji objętych zostało łącznie 9.651.392 akcje za łączną cenę emisyjną równą cenie nominalnej w wysokości 3.377.987,20 zł. Wszystkie akcje serii J zostały opłacone w pełnej wysokości. Wobec tego, iż liczba objętych akcji mieści się powyżej dolnej granicy podwyższenia widełkowego emisja akcji serii J doszła do skutku.


1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji;

Subskrypcja akcji była prowadzona od dnia 15 kwietnia 2010 roku do dnia 10 maja 2010 roku;


2) data przydziału akcji

Ze względu na to, iż akcje emisji serii J oferowane były w trybie oferty prywatnej, dokonywano przydziału akcji na rzecz obejmujących akcje w terminach objęcia;


3) liczba akcji objętych subskrypcją

Spółka zaoferowała nie mniej niż 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) każda;


4) stopy redukcji

Spółka nie dokonała redukcji;


5) liczba akcji jakie zostały przydzielone

Przydzielono 9.651.392 (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje;


6) cena po jakiej akcje były obejmowane

Ustalona cena emisyjna wyniosła 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) za akcję;


7) liczba osób, które złożyły zapisy

Akcje zaoferowano 24 podmiotom, zaoferowane akcje objęło 8 podmiotów;


8) nazwy (firmy) subemitentów

Spółka nie zawarła umów o subemisję;


9) łączne określenie wysokości kosztów emisji wraz z rozliczeniem kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 39.000,00 zł,

b) sporządzenie dokumentu informacyjnego wraz z kosztami doradztwa: 30.000,00 zł,

- koszty wskazane w lit. a) do chwili zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego ujęte są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego rozliczone zostaną jako koszty finansowe,

- koszty wskazane w lit. b) po ich poniesieniu ujęte zostaną jako koszty ogólnego zarządu.


Spółka zamierza wprowadzić Akcje emisji serii J do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do końca czerwca 2010 roku.
Osoby reprezentujące spółkę:
Dobromir Niewiński - Prezes Zarządu
Anna Zwierzchowska - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | serie | seria | HYDRAPRES | 10 maja

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »