Reklama

SUMMALING (SUL): Zakończenie subskrypcji akcji serii J - raport 4

Zarząd Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 2/09/2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego i umożliwienie w jego ramach emisji nowych akcji z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, podaje do publicznej wiadomości następujące dane:

Reklama


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 24 września 2018 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 19 marca 2019 r.


2. Data przydziału instrumentów finansowych

Z uwagi na fakt, iż akcje serii J zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH.


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Subskrypcja obejmowała 1.092.300 (jeden milion dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji serii J.


4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy

Nie dotyczy.


5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

Z uwagi na fakt, iż akcje serii J zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 583.500 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji serii J.


6. Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane

Akcje serii J obejmowane były po cenie emisyjnej równej 10,00 (dziesięć) złotych każda.


6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych

Akcje serii J zostały pokryte wkładami pieniężnymi w łącznej wysokości 5.835.000 zł (pięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy) wpłaconymi na rachunek bankowy Spółki.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją

Akcje serii J zostały zaoferowane przez Zarząd Spółki w trybie subskrypcji prywatnej 2 osobom prawnym i 13 osobom fizycznym.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji

Umowy objęcia akcji serii J zostały zawarte z 2 osobami prawnymi oraz 13 osobami fizycznymi.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

Nie dotyczy.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów

Łączne koszty emisji akcji serii J wyniosły 379 297,70 złotych, w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty — 299 715,50 złotych,

b) wynagrodzenia subemitentów — 0,00 złotych,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 34 500 złotych,

d) promocji oferty – 45 082,20 złotych.


Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki: koszty związane z emisja akcji serii J zmniejszą kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną emisji akcji a ich wartością nominalną


Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Zdanowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »