Reklama

NESTMEDIC (NST): Zakończenie subskrypcji akcji serii J - raport 6/2021

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii J (dalej: „Akcje Serii J”), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 września 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii J oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii J.


Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:

Reklama


1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 17 września 2020 roku

Data zakończenia subskrypcji: 08 marca 2021 roku


2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Objęcie Akcji Serii J nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.


3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna Akcji Serii J obejmowała nie więcej niż 2.640.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.


4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Oferta Akcji Serii J nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii J zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.


5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje Serii J zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 2.640.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję.


6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje Serii J były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 1,25 zł (jeden złoty i dwadzieścia pięć groszy) za każdą akcję.


6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje Serii J zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym.


7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Akcje Serii J zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 15 osobom fizycznym, z którymi zawarto łącznie 15 umów objęcia Akcji Serii J.


8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Umowy objęcia Akcji Serii J zostały zawarte z 15 osobami fizycznymi.


8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:


Podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, z którymi zostały zawarte umowy objęcia Akcji Serii J są:

• Pan Jacek Gnich – Prezes Zarządu Emitenta, który objął 10.000 akcji serii J;

• Pan Krzysztof Andrijew – Wiceprezes Zarządu Emitenta, który objął 20.000 akcji serii J.


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie Akcji Serii J nie uczestniczyli subemitenci.


10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.


Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii J wyniosły 8271,75 zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 8271,75 zł

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł

-koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł

- koszty promocji oferty: 0,00 zł


Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.


W sprawozdaniu finansowym za rok 2020, koszty te zostały wykazane jako rozliczenia międzyokresowe czynne.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Gnich - Prezes Zarządu
Krzysztof Andrijew - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »