Reklama

BRAS (BSA): Zakończenie subskrypcji akcji serii K, akcji serii L oraz akcji serii Ł - raport 30

Zarząd Spółki INVENTI S.A. (dalej: "Emitent") z siedzibą w Bydgoszczy, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii K, serii L oraz serii Ł Emitenta, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu INVENTI S.A. z dnia 8 maja 2013 roku (na zasadzie i w trybie art. 446 § 1 i 3 ksh) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego o kwotę 440.000,00 zł (czterysta czterdzieści tysięcy złotych) w drodze emisji subskrypcji prywatnych:

Reklama

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Rozpoczęcie subskrypcji akcji serii K, akcji serii L oraz akcji serii Ł nastąpiło w dniu 8 maja 2013, natomiast ich zakończenie miało miejsce w dniu 23 maja 2013 roku.


2. Daty przydziału instrumentów finansowych Emitenta:

Przydział akcji serii K, akcji serii L oraz akcji serii Ł nastąpił w momencie podpisania wszystkich umów objęcia akcji poszczególnych serii, co nastąpiło w dniu 23 maja 2013 roku.


3. Liczba instrumentów finansowych Emitenta objętych subskrypcją:


Subskrypcją objętych było łącznie 4 400 000 (cztery miliony czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

a. 619.264 (sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcji serii K o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda,

b. 601.137 (sześćset jeden tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji serii L o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda,

c. 3.179.599 (trzy miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii Ł o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.


4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby instrumentów finansowych Emitenta, na które złożono zapisy:


Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii K, akcji serii L oraz akcji serii Ł przeprowadzona została bez redukcji.


5. Liczba instrumentów finansowych Emitenta, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:


W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych i objętych 4 400 000 (cztery miliony czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

a. 619.264 (sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcji serii K o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda,

b. 601.137 (sześćset jeden tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji serii L o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda,

c. 3.179.599 (trzy miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii Ł o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.


6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe Emitenta były nabywane:

Akcji serii K w liczbie 619.264 (sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

Akcji serii L w liczbie 601.137 (sześćset jeden tysięcy sto trzydzieści siedem) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,37 zł (trzydzieści siedem groszy) za jedną akcję.

Akcji serii Ł w liczbie 3.179.599 (trzy miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) były obejmowane po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe Emitenta objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:


Oferty objęcia akcji serii K zostały skierowane do jednej osoby prawnej i jednej osoby fizycznej. Oferty objęcia akcji serii L zostały skierowane do dwóch osób fizycznych.

Zarówno akcje serii K, jak i akcje serii L zostały wyemitowane z zamiarem wprowadzenia tych instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect.

Wszyscy inwestorzy, którym zaoferowano akcje serii K oraz akcje serii L dokonali zapisów na oferowane akcje.


Oferta objęcia akcji serii Ł została skierowana do trzynastu osób fizycznych. Emisja akcji serii Ł stanowi wykonanie zobowiązań Emitenta wobec adresatów oferty z okresu przygotowującego Spółkę do debiutu na rynku NewConnect i z tego powodu była skierowana wyłącznie do uprawnionych w tym zakresie osób fizycznych.

Emitent zobowiązał się nie wprowadzać akcji serii Ł do obrotu na rynku NewConnect przez okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych liczonych od daty zaoferowania akcji osobom uprawnionym, o których mowa powyżej.

Wszyscy inwestorzy, którym zaoferowano akcje serii Ł dokonali zapisów na oferowane akcje.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje serii K zostały przydzielone dwóm inwestorom, z którymi następnie zostały zawarte umowy objęcia akcji serii K.

Akcje serii L zostały przydzielone dwóm inwestorom, z którymi następnie zostały zawarte umowy objęcia akcji serii L.

Akcje serii Ł zostały przydzielone trzynastu inwestorom, z którymi następnie zostały zawarte umowy objęcia akcji serii Ł.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).


Akcje serii K, akcje serii L oraz akcje serii Ł nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:


Spółka nie poniosła żadnych kosztów związanych z emisją akcji serii K, L i Ł.


Podstawa prawna

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".Osoby reprezentujące spółkę:
Tadeusz Kołosowski - Prezes Zarządu
Zdzisław Zachwieja - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »