MERLINGRP (MRG): Zakończenie subskrypcji akcji serii L - raport 5

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, o zakończeniu subskrypcji akcji serii L przeprowadzonej z pozbawieniem prawa poboru („Akcje Serii L) oraz o dokonaniu ich przydziału.


Emisja Akcji Serii L została przeprowadzona w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego na podstawie uchwały Zarządu nr 01/02/2019 podjętej w dniu 6 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w drodze emisji akcji serii L, w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmian w Statucie Spółki – informacja o przedmiotowej uchwale została opublikowana, stosownym raportem EBI nr 2/2019 w dniu 6 lutego 2019 roku.

Reklama


W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:


1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:


Data rozpoczęcia subskrypcji: 6 lutego 2019

Data zakończenia subskrypcji: 13 luty 2019 roku.


2) Data przydziału Akcji Serii L


14 luty 2019 roku.


3) Liczba Akcji Serii L objętych subskrypcją:


Subskrypcja obejmowała emisję 66.010.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.


4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:


Redukcja nie wystąpiła.


5) Liczba Akcji Serii L, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:


W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 66.010.000 Akcji Serii L.
6) Cena po jakiej Akcje Serii L były nabywane:


Akcję Serii L były nabywane po cenie równej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną Akcję Serii L.


6a) Opis sposobu pokrycia Akcji Serii L:


38.024.532 Akcji Serii L zostało w części zostały pokryte gotówką, za łączną cenę nabycia 7.604.906,43 zł


27.985.468 Akcji Serii L zostało pokryte w drodze potrącenia wierzytelności za łączną wartość 5.597.093,75 zł


Poniżej Zarząd Emitenta przedstawia informacje dotyczące potrącenia wierzytelności:


• datę powstania wierzytelności,

obligację serii F8 - 22 listopada 2017 roku

obligację serii F10 - 4 czerwca 2017 roku

• przedmiot wierzytelności,

obligacje imienne serii F8

obligacje imienne serii F10

• wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,


łączna wartość wierzytelności wynosiła 5.597.093,57 zł.


Z uwagi na fakt, iż wierzytelności stanowiące podstawę potrącenia wynikały z wyemitowanych przez Emitenta obligacji, a ich wartość wynika bezpośrednio z dokumentów emisyjnych, nie było podstaw do sporządzenia wyceny wierzytelności.


• opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,


wierzytelności stanowiące przedmiot potrącenia wynikały z przeprowadzonych przez Emitenta emisji następujących obligacji:


(1) 500 sztuk obligacji zwykłych imiennych serii F8 o wartości wykupu w kwocie - 544.075,00 zł,

(2) 4.800 sztuk obligacji imiennych zwykłych serii F10 w kwocie 5.053.018,57 zł;


• podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,


jeden podmiot


7) Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcję Serii L – zawarły umowę objęcia Akcji Serii L,


Trzy podmioty


8) Liczba osób, którym przydzielono Akcję Serii L w ramach przeprowadzonej subskrypcji


Akcje Serii L zostały przydzielone trzem podmiotom


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Akcję Serii L w ramach wykonywania umów o subemisję:


W ramach emisji Akcji Serii L nie uczestniczyli subemitenci.


10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:


Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii L wyniosły:

• przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 1.444 zł,

• wynagrodzenie subemitentów: 0 zł,

• sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,

• promocja oferty: 0 zł.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnectOsoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Szczepański - Prezes Zarządu
Jacek Jabłczyński - Członek Zarządu

GPW
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »