Reklama

SUMMALING (SUL): Zakończenie subskrypcji akcji serii L - raport 2/2020

Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. podaje do publicznej wiadomości następujące dane:


Reklama

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 9 grudnia 2019 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 22 stycznia 2020 r.


2. Data przydziału instrumentów finansowych

Z uwagi na fakt, iż akcje serii L zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH.


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Subskrypcja obejmowała 3.123.737 (trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem) akcji serii L.


4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy

Nie dotyczy.


5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

Z uwagi na fakt, iż akcje serii L zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 3.050.252 (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcji serii L.


6. Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane

Akcje serii L obejmowane były po cenie emisyjnej równej 13,50 (trzynaście i 50/100) złotych każda akcja.


6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych

Akcje serii L zostały pokryte wkładami pieniężnymi w łącznej wysokości 41.178.402 (czterdzieści jeden milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwa) złote, wpłaconymi na rachunek bankowy Spółki.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją

Akcje serii L zostały zaoferowane przez Zarząd Spółki w trybie subskrypcji prywatnej 2 osobom prawnym i 1 osobie fizycznej.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji

Umowy objęcia akcji serii L zostały zawarte z 1 osobą fizyczną oraz 2 osobami prawnymi.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

Nie dotyczy.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów

Łączne koszty emisji akcji serii L wyniosły 1.328.313,66 złotych, w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty —1.328.313,66 złotych,

b) wynagrodzenia subemitentów — 0,00 złotych,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa -0,00 złotych,

d) promocji oferty –0,00 złotych.


Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki: koszty związane z emisją akcji serii L zmniejszą kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną emisji akcji, a ich wartością nominalną.


Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Zdanowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »