Reklama

MERLINGRP (MRG): Zakończenie subskrypcji akcji serii Ł

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii Ł (dalej: „Akcje Serii Ł”), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii Ł w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Reklama


Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:


1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 17 czerwca 2020 roku

Data zakończenia subskrypcji: 20 lipca 2020 roku


2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Objęcie Akcji Serii Ł nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji Serii Ł doszła do skutku w dniu 20 lipca 2020 roku.


3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna Akcji Serii Ł obejmowała nie więcej niż 240.000.000 Akcji Serii Ł, o wartości nominalnej 0,04 zł każda akcja.


4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Oferta Akcji Serii Ł nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii Ł zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.


5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje Serii Ł zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 235.626.183 Akcji Serii Ł, o wartości nominalnej 0,04 zł za jedną akcję.


6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje Serii Ł były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,20 zł za każdą akcje.


6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje Serii Ł zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym.


7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Akcje Serii Ł zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 4 podmiotom, w tym 1 osobie fizycznej i 3 podmiotom korporacyjnym, z którymi zawarto łącznie 6 umów objęcia Akcji Serii Ł.


8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Umowy objęcia Akcji Serii Ł zostały zawarte z 4 podmiotami, w tym jedną osobą fizyczną i 3 podmiotami korporacyjnymi.


8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Osobą fizyczną z którą została zawarta jedna z umów objęcia Akcji Serii Ł jest Pan Marcin Tomasz Fryda – Członek Rady Nadzorczej Emitenta, tj. podmiot powiązany z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie Akcji Serii Ł nie uczestniczyli subemitenci.


10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.


Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii Ł wyniosły 3.950 zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 3.950 zł

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł

- koszty promocji oferty: 0,00 zł


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Anna Prymakowska - Prezes Zarządu
Agnieszka Wójcik - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »