Reklama

BTCSTUDIO (BTC): Zakończenie subskrypcji akcji serii L - raport 1/2022

Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przeprowadzonej subskrypcji akcji serii L wyemitowanych na podstawie uchwały 22 z dnia 6 lipca 2021 roku roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, zmienionej następnie uchwałą nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 6 października 2021 roku (dalej: „Akcje Serii L”)

Reklama


Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy:


1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 30 listopada 2021 roku

Data zakończenia przyjmowania zapisów w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych w wykonaniu prawa poboru: 14 grudnia 2021 roku.

Data zakończenia przyjmowania zapisów na zaproszenie Zarządu: 30 grudnia 2021 roku


2) Data przydziału akcji:

Przydział akcji z zapisów podstawowych został dokonany w dniu 23 grudnia 2021 roku;

Przydział akcji z zapisów dodatkowych został dokonany w dniu 23 grudnia 2021 roku;

Przydział akcji z zaproszenia Zarządu został dokonany w dniu 30 grudnia 2021 roku;


3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna Akcji Serii L obejmowała nie więcej niż 40.964.135 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jedna akcja.


4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

redukcja nie wystąpiła


5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach zapisów podstawowych przydzielono 4.611.138 akcji serii L;

W ramach zapisów dodatkowych przydzielono 5.000.243 akcji serii L;

W ramach zapisów na zaproszenie Zarządu przydzielono 2.047.000 akcji serii L.


6) Cena po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje Serii L były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,12 zł za jedną akcję.


6a) Opis sposobu pokrycia akcji:

Akcje Serii L zostały w całości opłacone gotówką.


7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

W ramach zapisów podstawowych zapis złożyło 118 podmiotów;

W ramach zapisów dodatkowych zapis złożyły 43 podmioty;

W ramach zapisów na zaproszenie Zarządu zapis złożyło 6 podmiotów;


8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach zapisów podstawowych akcje serii L przydzielono 118 podmiotom;

W ramach zapisów dodatkowych akcje serii L przydzielono 43 podmiotom;

W ramach zapisów na zaproszenie Zarządu akcje serii L przydzielono 6 podmiotom;


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie Akcji Serii L nie uczestniczyli subemitenci.


10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania przeprowadzenia oferty,

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,

c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,

d) promocji oferty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii L wyniosły 100 144,00 zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 65 644,00 zł netto,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

- koszty sporządzenia memorandum informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 22 500,00 zł netto,

- koszty promocji oferty: 12 000,00 zł netto.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnectOsoby reprezentujące spółkę:
Adrian Smarzewski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »