FIGENE (FIG): Zakończenie subskrypcji akcji serii L2 - raport 41

Spółka FIGENE CAPITAL S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L2 Emitenta, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 04 grudnia 2019 roku, w związku z uchwałą nr 1 Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L2 w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 5 Statutu Spółki. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 09 grudnia 2019 roku, tj. w dniu zawarcia umowy objęcia akcji.

Reklama

2) Data przydziału akcji:

W związku z uchwałą Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L2 w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 5 Statutu Spółki oraz ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii L2 nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie przez Spółkę oferty i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, Zarząd Spółki nie dokonywał przydziału akcji w rozumieniu art. 439 § 1 KSH.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 32.400.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L2 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba akcji serii L2, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 32.400.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L2 o wartości nominalnej jednej akcji 0,10 PLN (dziesięć groszy).

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii L2 w liczbie 32.400.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,25 PLN (dwadzieścia pięć groszy) za jedną akcję.

6a) Informacje o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

Akcje serii L2 w liczbie 32.400.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) zostały pokryte wkładem niepieniężnym w sposób określony w uchwale nr 1 Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L2 w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 5 Statutu Spółki z dnia 04 grudnia 2019 r.

Przedmiot oraz wartość wkładów niepieniężnych:

Przedmiotem wkładu niepieniężnego jest 45.960 (czterdzieści pięć dziewięćset sześćdziesiąt) udziałów w spółce pod firmą ENEKO 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wolska 81/52, 01-229 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426908, NIP 9512379697 (dalej: „Wkład Niepieniężny”, „Udziały Aportowe”) o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 2.298.000 PLN (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), stanowiących udział w wysokości 100% (sto procent) w kapitale zakładowym ENEKO 1 Sp. z o.o. oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 8.100.000 PLN (osiem milionów sto tysięcy złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 312 (1) § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 28 listopada 2019 roku („Udziały Aportowe”). Zgodnie z art. 446 § 2 KSH, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała i wyraziła zgodę na objęcie Akcji Serii L2 w zamian za wkład niepieniężny opisany powyżej.


Opinia na temat wartości godziwej wkładu niepieniężnego została załączona do niniejszego raportu.

Podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:

a) Malina Dorota Kokoszczyńska – 32.400.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) Akcji imiennych nieuprzywilejowanych Serii L2 w zamian za Udziały Aportowe.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Oferta objęcia akcji serii L2 została skierowana do jednego inwestora wykazanego powyżej, który podpisał umowę objęcia akcji serii L2.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Z uwagi na fakt, że emisja akcji serii L2 została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji akcji serii L2 zawarto jedną umowę objęcia akcji serii L2.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii L2 nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii L2:

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii L2 wynoszą 7.000 PLN (siedem tysięcy złotych), w tym:

– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł.

– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

– koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,

– koszty promocji oferty: 0,00 zł,

– inne koszty: 7.000 PLN (siedem tysięcy złotych).


Podstawa Prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Mieczysław Nowakowski - Prokurent

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »