FIGENE (FIG): Zakończenie subskrypcji akcji serii L7 - raport 13/2020

Spółka FIGENE CAPITAL S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii L7 Emitenta, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 01 czerwca 2020 roku, w związku z uchwałą nr 1 Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L7 w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 5 Statutu Spółki. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 02 czerwca 2020 roku, wraz z zawarciem umowy objęcia akcji.

Reklama

2) Data przydziału akcji:

W związku z uchwałą Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L7 w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 5 Statutu Spółki oraz ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii L7 nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie przez Spółkę oferty i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, Zarząd Spółki nie dokonywał przydziału akcji w rozumieniu art. 439 § 1 KSH.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L7 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba akcji serii L7, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L7 o wartości nominalnej jednej akcji 0,10 PLN (dziesięć groszy).

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii L7 w liczbie 8.000.000 (osiem milionów) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,25 PLN (dwadzieścia groszy) za jedną akcję.

6a) Informacje o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

Akcje serii L7 w liczbie 8.000.000 (osiem milionów) zostały pokryte wkładem pieniężnym.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Oferta objęcia akcji serii L7 została skierowana do jednego podmiotu, który podpisał umowę objęcia akcji serii L7.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Z uwagi na fakt, że emisja akcji serii L7 została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji akcji serii L7 zawarto jedną umowę objęcia akcji serii L7.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoba, której przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii L7 nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii L7:

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii L7 wynoszą 4.992 PLN (cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote), w tym:

– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł.

– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

– koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,

– koszty promocji oferty: 0,00 zł,

– inne koszty, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego 4.992 PLN (cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote).


Podstawa Prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Janusz Petrykowski - Prezes Zarządu
Mieczysław Nowakowski - Prokurent

GPW
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »